Inovační vouchery - Výzva III | OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (TotalFinder)

Program Inovační vouchery- Výzva III | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Období realizace březen 2018 – únor 2019
Požadovaná dotace v Kč 78.750 Kč

Posouzení shody Total Finder GC 092 26A a certifikace.

Předmětem poskytnutí služby, na jejíž financování je žádáno o dotaci, je posouzení shody GPS jednotky GC 092 26A podle zákona č.90/2016 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky a podle nařízení vlády č. 116/2916 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, s následnou certifikací ATEX s Certifikátem EU přezkoušení typu.

Posouzení shody GPS jednotky GC 092 26A  pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, s následnou certifikací ATEX s Certifikátem EU přezkoušení typu umožní Žadateli pro tuto GPS jednotku s unikátním technickým řešením spočívajícím v autonomním napájení a v implementaci systému pro optimalizaci využití elektrické energie z vestavěného zdroje spustit sériovou výrobu této GPS jednotky a zahájit její prodej jak v České republice, tak i v dalších zemích EU a uspokojit tak poptávku zákazníků právě po takovémto typu zařízení. Současně s tím, ověření použitých principů konstrukčního řešení a elektrického zapojení posuzovaného typu GPS jednotky a jeho shoda pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, umožní Žadateli promítnout tyto ověřené konstrukční a návrhové principy do vývoje dalších typů GPS a telemetrických jednotek, například pro použití v železniční dopravě, v logistice nebezpečných nákladů a v dalších specifických oborech dopravy a průmyslu.

Odvětví

O nás

Newsletter

© 2019 Positrex by LEVEL Systems
Positrex by LEVEL Systems LEVEL Systems
Created by Beneš & Michl