Positrex Naše produkty GSM Alarm&HouseControl

GSM Alarm&HouseControl

Charakteristika produktu

Programovatelná řídíci jednotka (PLC), sdružující GSM modul, binární a analogové vstupy, binární výstupy a Dallas sběrnici. Je určená pro instalaci do rozvaděče na DIN lištu. Vstupy a výstupy lze rozšiřovat pomocí expandérů zapojených na Dallas sběrnici.
Jednotku lze použít pro zabezpečení, hlášení poruch, dálkové ovládání a pro přístupové systémy.

Jednotka se ovládá prozvoněním, prostřednictvím SMS zpráv nebo pomocí mobilní aplikace mHOUSE CONTROL pro Android.


Návody k obsluze ve formátu PDF stáhnete kliknutím na tyto odkazy: 

Návod k obsluze GC 055

Návod k obsluze GC 055 A (GSM Alarm)

Návod k obsluze GC 055 H (GSM Hlásič)

GSM Alarm&HouseControl

GSM Alarm&House Control je kompaktní alarmová, monitorovací a řídící jednotka pro elektronická zařízení s podporou SMS, GSM/GPRS komunikace a možností ovládání prozvoněním.

Jednotka se programuje pomocí PC a softwarem Control panel přes USB konektor. Obsahuje 8 analogových vstupů (jeden je interní a monitoruje napájecí napětí), 3 výstupy – otevřený kolektor tranzistoru (dva výstupy a dva vstupy jsou zapojeny paralelně), jedno silové relé (230 V / 5 A), jednu LED kontrolku na panelu ovládatelnou programově, Dallas sběrnici pro připojení čteček přístupových čipů/karet, teploměrů a A/D převodníků,

Příklady realizovaných využití

 • Standardní sestava A = alarm, jednoduchý domovní alarm s možností ovládaní brány a jednoho výstupu teploměrem.
 • Standardní sestava H = hlásič, 5x vstup, při aktivaci odesílá alarmové SMS, možnost ovládat 4x výstup
 • Hlídání poruchových stavů ČOV.
 • Řízení provozních stavů ČOV podle obsazenosti ubytovacího zařízení.
 • Přeposílání SMS z HZSHK dobrovolným hasičům v rámci obcí.
 • Přeposílání SMS z master tel. čísla skupině čísel.
 • Otevírání brány prozvoněním až 1000 tel. čísel s historií využití, automatické otevírání v pracovní dobu mimo státních svátků.
 • Otevírání brány (garážových vrat) s alarmem pro garáž.
 • Vodojem + čerpací stanice, ovládání čerpadla prozvoněním, hlídání havarijních stavů.
 • Přečerpávací kanalizační stanice, ovládání tlakovým ponorným čidlem, střídání 2 čerpadel, alarmové hlášení - výpadek čerpadel, úrovně hladiny.
 • Hlídání teploty v serverovně, cyklické vyvolávání alarmu na 3 tel. čísla prozvoněním.
 • PID regulátor topné soustavy.
 • Ekvitermní regulátor topné soustavy.
 • Vrátník s audiem - stiskem tlačítka se zavolá na MT majiteli, ten může s příchozím komunikovat a případně otevřít dveře (bránu) přes DTMF kód z MT.
 • Řízení vzduchování chovného rybníka proti zamrznutí, v závislosti na teplotě se mění interval spouštění vzduchování.
 • Řízení větrání chalupy (garáže) v závislosti na teplotě a vlhkosti venkovního vzduchu.
 • Přístupový systém - otevírání dveří Dallas čipy.
 • Hlídání teploty chladících boxů, alarm se vyhlašuje pouze mimo pracovní dobu a 1 h po otevření dveří boxu.
 • Rozesílání 64 různých alarmových SMS v závislosti na kombinaci stavů na šesti vstupech.

Audio vstup a výstup může sloužit pro obousměrný přenos modulačních signálů telekomunikačních zařízení -  rozhlasových zařízení a radiostanic. Binární vstupy a výstupy je možné využít pro ovládání, respektive přenos stavů telekomunikačního zařízení. Využití je především pro vzdálené ovládání a dohled telekomunikačních zařízení z pevné nebo mobilní telefonní sítě.

Jednotku je možné použít například pro ovládání radiostanic Motorola GM 360 a HYT TM800.

 • Standardní sestava A = alarm, jednoduchý domovní alarm s možností ovládaní brány a jednoho výstupu teploměrem.
 • Standardní sestava H = hlásič, 5x vstup, při aktivaci odesílá alarmové SMS, možnost ovládat 4x výstup

Napájení, zaloha napájení
SA 012 830 síťový zdroj na DIN lištu, 10-14 V / 1200 mA
SA 015 830 síťový zdroj na DIN lištu, 14-16 V / 1000 mA (pro kombinaci se záložní baterií)
ED 055 002 záložní baterie na DIN lištu, 12 V / 1400 mAh

Expandéry na DIN lištu, šířka 3 moduly
ED 055 208 expandér vstupů na Dallas, 8x binární vstup, aktivace vstupu přizeměním
ED 055 218 expandér vstupů na Dallas, 8x binární vstup, aktivace vstupu (+) napětím
ED 055 308 expandér výstupů na Dallas, 8x binární výstup, zatížitelnost vstupu 200 mA / 24 V
ED 055 314 expandér výstupů na Dallas, 4x releový výstup, NO NC, 5A / 230 V

Čidla, čtečky RFID na Dallas sběrnici
ED 060 102 teploměr, -35 až 120°C
ED 073 529 čtečka RFID, EM 4102, 2x LED
ED 073 531 čtečka RFID, EM 4102, 1x LED
ED 060 500 čtečka kontaktních Dallas čipů

Odvětví

O nás

Newsletter

© 2019 Positrex by LEVEL Systems
Positrex by LEVEL Systems LEVEL Systems
Created by Beneš & Michl