Kniha jízd

Kniha jízd slouží k evidenci všech důležitých údajů o provozu služebních vozů nebo soukromých vozidel, které používáte k pracovním účelům. Můžete si sice knihu vést i v papírové podobě, ale daleko jednodušší a efektivnější je využívat elektronické údaje, které o pohybu vozidel zaznamenává GPS lokátor. V systémuPositrex))) si můžete data kdykoli automaticky vygenerovat do formátu PDF nebo XLS.

Elektronická kniha jízd

 

Co zaznamenává kniha jízd systému Positrex))) ?Aplikace Positrex - kniha jízd

Kniha jízd zaznamenává seznam všech jízd vybraného vozidla za vybrané období. Součástí jsou základní informace, jako je:

  • datum a čas jízdy
  • stav tachometru na začátku jízdy a po jejím skončení

Samozřejmostí je filtrování jízdy dle řidiče nebo dle typu jízdy (dělení na soukromé a služební jízdy).

Přesnost knihy jízd závisí na zvolené jednotce a jejím trackovacím intervalu.

Kniha jízd umí zaznamenávat i řadu pokročilých měření v případě, že vozidlo využívá více řidičů, například:

  • Kontrola dodržování trasy
  • Přehled o plnění tras dle pracovních dnů
  • Detailní výpis všech přestávek mezi jízdami

Mobilní aplikace Positrex - kniha jízd

 

Proč potřebujete knihu jízd?

V případě, že jste plátcem DPH nebo neplátce, který nepoužívá paušál,  pak byste bez správně vedené knihy jízd nemohli uplatnit slevu na daních na služební cesty, které svým vozidlem podnikáte.

Díky knize jízd navíc automaticky splníte zákonnou povinnost ohledně denních záznamů o dodržování bezpečnostních přestávek při řízení automobilů. Ty si musejí vést nejen řidiči z povolání, ale také každý, kdo vozidla využívá ke služebním účelům.